Wet op de kansspelen

wet-op-de-kansspelenAl jaren wordt er in de politiek gesteggeld over de nieuwe wet kansspelen op afstand. Het kabinet is er al geruime tijd over eens dat het gokbeleid gemoderniseerd moet worden, maar over de precieze invulling van de nieuwe wetgeving werd men het nog niet eens. Dat lijkt nu eindelijk voorbij. De partijen in de kamer lijken tot een akkoord gekomen over de bepalingen in de nieuwe wet.

Wet kansspelen op afstand lijkt er eindelijk te komen

De wet kansspelen op afstand moet echter nog wel definitief goedgekeurd worden. Hier liep het eerder ook al spaak. Het wetsvoorstel bestaat al sinds 2014 en de wet zou al in januari 2015 ingegaan moeten zijn. De wet kwam er echter niet doorheen en werd zodoende enkele keren aangepast. In januari 2016 lijkt het er echter op dat de wet eindelijk goedgekeurd gaat worden, omdat alle partijen akkoord gaan. Wanneer de wet ingevoerd kan en zal worden is vooralsnog onbekend.

Modernisering door de komst van het internet

De wetgeving op het gebied van kansspelen is al 50 jaar hetzelfde. Dit terwijl de komst van het internet tot grote verschuivingen heeft geleid in het ‘goklandschap’. Het online wedden op wedstrijden en het spelen van poker en andere casinospelen werd steeds populairder en aanbieders van online kansspelen schoten als paddenstoelen uit de grond. De websites die deze spelen aanbieden zijn makkelijk bereikbaar voor de consument. Om deze ontwikkelingen bij te kunnen houden was het nodig om de wetgeving omtrent (online) gokken te moderniseren.
De huidige wetgeving houdt niet voldoende rekening met het aanbieden van kansspelen op internet.

Er zijn wel regels op dit gebied, maar het is nog niet voldoende afgebakend. Omdat er veel buitenlandse websites zijn die de kansspelen aanbieden is het voor velen onduidelijk welke regels precies gelden en of de Nederlandse overheid het recht heeft om belastingen in te houden. Hierbij rijst ook de vraag in hoeverre de overheid en de belastingdienst de bevoegdheid hebben om spelers te controleren en sancties op te leggen. Het kabinet was zich hiervan bewust en heeft ervoor gekozen om het gokken in Nederland te legaliseren, maar wel onder strikte voorwaarden. De rechten en plichten van zowel spelers als aanbieders moeten hierdoor beter worden afgebakend en het moet voor de Kansspelautoriteit makkelijker worden om zijn controlefunctie uit te oefenen.

Veel discussie over het tarief van de kansspelbelasting

De grootste reden waardoor de kamer lange tijd geen akkoord bereikte is dat er geen overeenstemming werd bereikt over de hoogte van de kansspelbelasting. Momenteel betalen spelers of aanbieders (dit hangt af van de locatie en de omstandigheden waaronder gespeeld wordt) 29% kansspelbelasting aan de belastingdienst, indien zij winst maken met kansspelgerelateerde activiteiten. In het oorspronkelijke plan, voorgelegd door Fred Teeven (toen nog staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), zou deze kansspelbelasting lager uit gaan vallen.
Coalitiepartijen PvdA en VVD stelden een tarief van 20% voor. Reden hierachter is het beleid in het buitenland. Daar vraagt men minder kansspelbelasting.

De coalitiepartijen zijn bang dat als Nederland de tarieven niet (meer) gelijktrekt, spelers alsnog op (illegale) buitenlandse goksites gaan spelen. Dit kost Nederland momenteel honderden miljoenen euro’s. De Kamer ging echter niet akkoord met het door de coalitie voorgestelde tarief. Aan het eind van 2015 werd de wet voor het laatst aangepast. De Partij van de Arbeid en de VVD zijn uiteindelijk toch akkoord gegaan met het tarief van 29%. Er is wel een bepaling opgenomen dat dit tarief na drie jaar nog verlaagd kan worden naar 25%, indien de gokmarkt meer aantrekt dat verwacht. Met het instemmen met dit tarief lijkt het laatste struikelblok voor de invoering van de nieuwe wet te zijn weggenomen.

Bescherming van de speler

De wet kansspelen op afstand is volledig gericht op het controleren van gokactiviteit en het beschermen van de speler. Het doel is om criminaliteit in het gokcircuit uit te bannen en de speler te beschermen tegen gokverslaving. Momenteel is het moeilijk om de gokactiviteit van spelers in kaart te brengen en op tijd in te kunnen grijpen wanneer het mis dreigt te gaan. De speler wordt met het ingaan van de nieuwe wet beter geïnformeerd, hiertoe worden aanbieders van kansspelen verplicht. Ook heeft de consument straks meer zekerheid, omdat de regels beter zijn afgebakend en omdat spelers weten dat er goed gecontroleerd wordt.

Tegenstanders zijn bang voor meer gokverslaving

Niet iedereen is blij met de nieuwe wet. Onlangs uitte verslavingsdeskundige Dick Trubendorffer zijn zorgen in het radioprogramma ‘Dit is de dag’. Trubendorffer is bang dat het legaliseren van gokken juist zal zorgen voor meer verslavingsproblematiek. Iedereen heeft straks toegang heeft tot legale goksites. Hierdoor zullen ook spelers die eerder nog werden tegengehouden door het feit dat gokken illegaal was hun gang naar de online casino’s vinden. Hiermee wordt een nieuwe pool aan deelnemers aangeboord, waar ook veel mensen bij zitten die verslavingsgevoelig zijn. Legalisering zal volgens Trubendorffer dus zorgen voor het triggeren van een kwetsbare doelgroep.