Kansspelbelasting blijft 29% in nieuwe wet kansspelen op afstand

wet-en-regelgeving gokkenDe kogel lijkt dan eindelijk door de kerk. Nu coalitiepartijen PvdA en VVD akkoord zijn met een tarief voor de kansspelbelasting, ligt ogenschijnlijk niets de invoering van de nieuwe kansspelwet meer in de weg. Het tarief van de kansspelbelasting was het laatste punt waar de coalitiepartijen en de Kamer het over oneens waren. De wet kansspelen op afstand werd reeds in 2014 ingediend. De wet leek door de Kamer te komen en al in januari 2015 ingevoerd te kunnen worden, totdat de kansspelbelasting ter sprake kwam.

De Partij van de Arbeid en de VVD waren van mening dat de kansspelbelasting omlaag moet. Het tarief ligt immers in het buitenland ook lager dan de 29% die Nederland momenteel hanteert. Wanneer het verschil tussen buitenland en Nederland te groot is, zullen consumenten alsnog kiezen voor illegale goksites in plaats van hun legale Nederlandse equivalent. De coalitiepartijen stelden voor om met de invoering van de nieuwe kansspelwet de kansspelbelasting te verlagen naar 20%. De Kamer dacht hier echter anders over. Lange tijd werd hierover gebakkeleid en tot een akkoord leek het niet te komen. Ongeveer anderhalf jaar na het indienen van de wet in zijn eerste vorm, gingen de coalitiepartijen echter toch overstag. Eind 2015 werden de laatste veranderingen doorgevoerd en de Kamer lijkt nu akkoord te zijn met de wet zoals hij er nu ligt.

In de wet staat dus dat het tarief van de kansspelbelasting 29 procent blijft. Dit is echter geen definitieve verandering. De nieuwe wet schrijft voor dat het tarief na drie jaar verlaagd kan worden naar 25 procent. Mocht de gokmarkt heel erg aantrekken en de opbrengst van het legaliseren van het gokken hoger uitvallen dan verwacht, dan kan het kabinet doen besluiten om dit lagere belastingtarief te hanteren.

Argumenten tegen verlaging van de kansspelbelasting
Het standpunt dat de kansspelbelasting voor online spelen niet omlaag moet, komt vooral voort uit een morele overweging. In de nieuwe situatie zouden spelers online 20% kansspelbelasting betalen en ‘offline’, in bijvoorbeeld het Holland Casino. Het hanteren van twee verschillende tarieven zag de Kamer als moreel onjuist. Een spel Blackjack zou in een casino even duur moeten zijn als in een online casino.

Ook Holland Casino op de schop
De nieuwe wet kansspelen op afstand is speciaal ontworpen voor het online gokken. Met de komst van het internet zijn de mogelijkheden voor het spelen van kansspelen enorm toegenomen. Modernisering was dan ook nodig op het gebied van kansspelwetgeving. De hervormingen zullen zorgen voor de nodige verschuivingen in de gokwereld. Dit heeft ook invloed op de offline gokmarkt. Daarom komt de overheid ook met veranderingen op het gebied van het offline gokken.

Op dit moment is Holland Casino nog de enige vergunninghouder voor het aanbieden van offline casinospelen. Het staatsbedrijf heeft hiermee een monopolypositie, iets wat door veel mensen als oneerlijk wordt bestempeld. Er gaan echter ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Het Holland Casino verliest zijn status als staatsbedrijf en wordt geprivatiseerd. De veertien vestigingen die het Holland Casino nu rijk is, zullen worden verkocht aan private partijen. Ook komen er extra vergunningen partij voor geïnteresseerde kopers.

De veertien vestigingen van het Holland Casino zullen worden opgesplitst: Er wordt een ‘pakket’ van 10 filialen aan een partij verkocht, de andere vier vestigingen worden apart verkocht. Naast de 14 vestigingen die dus wel zullen blijven bestaan, maar in andere handen komen te vallen, komen er twee casino’s bij in Nederland. De kansspelautoriteit gaat twee extra vergunningen beschikbaar stellen voor private partijen. Deze partijen moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergunningen. Omdat de overheid niet wil dat alle, of veel van de casino’s in dezelfde regio komen te liggen, verdeelt zij de vestigingen over 5 regio’s die het land (evenredig) verdelen.

Wanneer gaan de veranderingen plaatsvinden?
Over de privatisering van het Holland Casino was al eerder consensus in de Nederlandse politiek. Er zijn dan ook al afspraken gemaakt over de periode waarin de privatisering zal plaatsvinden en waarin de filialen verkocht zullen worden. Het is de bedoeling dat dit alles in 2017 gaat plaatsvinden.

Wat betreft de invoering van de wet kansspelen op afstand, is er nog minder duidelijkheid over de datum waarop de veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Het proces van de invoering van de nieuwe wet is al ruim anderhalf jaar aan de gang. Plannen zijn in de tussentijd afgeschoten, de wet is enkele keren aangepast en het was altijd onduidelijk of, en wanneer, de wet er uiteindelijk zal komen.

Nu er echter eindelijk duidelijkheid lijkt te komen, kan het speculeren over de datum waarop de wet ingevoerd gaat worden beginnen. Zowel de Partij van de Arbeid als de VVD hoopt de wet zo snel mogelijk in te voeren. De wet moet nog wel opnieuw ingediend worden. De coalitiepartijen hopen dat de wet zo snel mogelijk goedgekeurd zal worden, zodat de nieuwe wet eindelijk definitief in gebruik genomen kan worden. Verwacht wordt dat alle formaliteiten en papierwerk niet afgerond zullen worden voor 1 juli 2016.