De Kansspelautoriteit

In de 21ste eeuw is er een wildgroei aan goksites. Poker werd, mede door Nederlandse successen en een grote hoeveelheid pokergerelateerde televisieprogramma’s, immens populair. Ook het gokken op sportwedstrijden gebeurde meer en meer. Omdat veel goksites in het buitenland opereren en de wetgeving omtrent kansspelbelasting niet voor iedereen even duidelijk is, ontstond er veel discussie over het al dan niet betalen van kansspelbelasting. Met name het feit dat de belastingdienst in Nederland belasting vroeg over resultaten die werden behaald op internationale goksites of in internationale casino’s stuitte op veel verzet. Wat volgde waren vele rechtszaken en discussie in de politiek.

De Kansspelautoriteit maakt overuren

De waakhond van de wetgeving omtrent gokken en het afdragen van belasting is de Kansspelautoriteit. Vanwege de toegenomen populariteit van (online) gokken en de discussie die daarover is ontstaan, draait de Kansspelautoriteit overuren. Op deze pagina lees je wat de Kansspelautoriteit is, wat zij doen en waar zij voor staan.

Wat is de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit is een onafhankelijk bestuursorgaan met een eigen rechtspersoonlijkheid en is opgericht in 2012. Dit orgaan werkt nauw samen met de belastingdienst. Zoals vermeld is de Kansspelautoriteit een soort waakhond van de wetgeving op het gebied van gokken. De autoriteit stelt zich het doel om een veilig en betrouwbaar gokklimaat te creëren en behouden. Iedereen moet een gokje kunnen wagen in een ontspannen sfeer. Dit moet echter wel in een beschermde omgeving, ver van de criminaliteit en vrij van gevaar op verslaving. De Kansspelautoriteit ziet daarop toe.

kansspelautoriteitDe Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat gokaanbieders aan alle regels voldoen, zij dienen hiervoor een vergunning te krijgen. De vergunninghouders betalen een kansspelheffing, die hen opgelegd wordt door de Kansspelautoriteit. Wanneer vergunningshouders zich niet aan de regels houden, dan heeft de Kansspelautoriteit de bevoegdheid om betreffende partij te straffen. De raad van bestuur mag bijvoorbeeld een boete tot 780.000 euro opleggen. Ook mogen zij een zogenaamde ‘last onder bestuursdwang’ opleggen, waarmee de overtreding dient te worden hersteld.
Wanneer vergunninghouders vaker in de fout gaan, kan de Kansspelautoriteit deadlines opstellen waarbinnen de situatie hersteld moet zijn, op straffe van een dwangsom. In extreme gevallen, zoals criminaliteit, kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie inschakelen, zij kunnen overgaan tot het inzetten van strafrecht.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit houdt zich bezig met de preventie en de aanpak van gokverslaving en illegaal gokken. Het stelt zich drie concrete doelen: Preventie van gokverslaving, het informeren en beschermen van de speler en het aanpakken van criminaliteit en illegale gokpraktijken.

Het voorkomen van gokverslaving is een behoorlijke klus. Het is moeilijk te bepalen wanneer iemand daadwerkelijk verslaafd is en je kunt iemand niet verbieden om af en toe een gokje te wagen. Om toch toezicht te kunnen houden op spelers, met name de risicogroep, legt de Kansspelautoriteit de vergunninghouders wettelijke plichten op. Gokaanbieders dienen er alles aan te doen om verslaving te voorkomen. Zo moeten werknemers bijvoorbeeld voldoende kennis hebben om symptomen van (potentiële) gokverslaving te herkennen. Hiertoe kunnen de werknemers cursussen volgen. De Kansspelautoriteit maakt voorschriften en normen waar de vergunninghouders zich aan moeten houden. Ook heeft het bestuursorgaan regelmatig overleg met de betrokken vergunninghouders en experts van de verslavingszorg.

Het informeren van consumenten is niet hoofdzakelijk een taak van de Kansspelautoriteit zelf. Zij ziet er wel op toe dat aanbieders zelf de consument op een juiste manier informeert en waarschuwt voor de gevaren. Ook moet de consument goed op de hoogte zijn van de prijzen die de aanbieder hanteert. Toch doet de Kansspelautoriteit wel zijn best om ook direct de consument te bereiken. Dit doen zij door informatie te verstrekken op hun website, maar ook via social media en met behulp van factsheets. Tot slot heeft de Kansspelautoriteit haar eigen informatielijn, waarop zij vragen van consumenten en aanbieders beantwoorden.

Op ieder gebied waar veel geld in omgaat, ligt het gevaar van criminaliteit op de loer. Zo ook in de gokwereld. De Kansspelautoriteit wil voorkomen dat consumenten in een onbeschermde omgeving met gokspelen in aanraking komen. Door het uitvoeren van grondig onderzoek naar kansspelen, moet illegaliteit kunnen worden opgespoord en aangepakt (bijvoorbeeld door het opleggen van de eerder beschreven straffen). Omdat criminelen vaak zeer creatief zijn in het bedenken van nieuwe manieren om illegale gokpraktijken in stand te houden, houdt de Kansspelautoriteiten toezicht op verschillende terreinen. Ze houden online activiteiten scherp in de gaten, om illegaal (aanbod van) gokken op internet tegen te gaan. Verder controleren ze streng op gokzuilen, illegale kansspelen die niet in het Holland Casino plaatsvinden en illegale gokhallen.

Waar staat de Kansspelautoriteit voor?

Het grootste doel van de Kansspelautoriteit is dat het de consument een omgeving kan bieden waarin hij op een verantwoorde manier een gokje kan wagen. Criminaliteit moet uitgebannen worden en het gevaar van gokverslaving moet zoveel mogelijk worden beperkt. Het belang van de consument moet volgens de Kansspelautoriteit voorop staan. Er is van alles gaande op het gebied van gokken en wetgeving omtrent gokken, het belang van de consument moet daarbij niet verloren gaan. Deze belangen worden bewaakt door de Kansspelautoriteit.