Consument denkt dat controleren gokken op internet onmogelijk is

legaal nederlands online casinoHet is de bedoeling dat gokken in Nederland wordt gelegaliseerd. Er zijn al sinds 2014 plannen om dit door te voeren, maar door weerstand in de Tweede Kamer kwam het hier vooralsnog niet van. Nu lijkt er echter toch overeenstemming bereikt te zijn over het aanpassen van de kansspelwet. Nu ook de Kamer akkoord is, lijkt de nieuwe wet ‘kansspelen op afstand’ ingevoerd te kunnen worden. De wet is vooral in het leven geroepen voor het spelen van kansspelen op internet. Momenteel is dit nog verboden, omdat Nederlandse bedrijven geen vergunning krijgen voor het aanbieden van online kansspelen. Waarschijnlijk wordt dit met de nieuwe wet echter legaal.

De belangrijkste motivatie voor het invoeren van de wet is de mate waarin het online gokken controleerbaar wordt. Momenteel zijn de Nederlanders die online gokken actief op buitenlandse goksites. Dit maakt het lastig om de activiteit te monitoren en erachter te komen of er problematisch gokgedrag wordt vertoond. Dit moet veranderen, vindt de Nederlandse politiek. Door het gokken in Nederland te legaliseren en de aanbieders te verplichten om alle activiteit op hun site goed bij te houden, moet het gokgedrag makkelijker in kaart te brengen zijn. Zo kan de Kansspelautoriteit meer controle uitoefenen op zowel de aanbieder als de speler.

Controleren is moeilijk

Veel Nederlanders zijn echter sceptisch. Zij vinden dat het controleren van online gokken een illusie is. Sceptici denken dan ook dat de nieuwe wet niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Met name het feit dat illegale goksites nog steeds toegankelijk zijn, maakt het zeer lastig om controle uit te oefenen op de complete gokmarkt. De Telegraaf polste onlangs Nederlandse burgers, ze vroegen hen naar hun mening over de nieuwe wet en de eventuele gevolgen voor Nederland.

Antwoorden op een stelling van De Telegraaf

Op de website van De Telegraaf werd een stelling geplaatst, die als volgt luidt: legalisering online gokken flopt. Maar liefst 63% van de respondenten was het hiermee eens. Slechts 27% van de mensen die de stelling beantwoordden was het hiermee oneens, 10% had geen mening. Het vertrouwen in de nieuwe wet en de nieuwe visie van de Nederlandse overheid lijkt dus erg laag te zijn bij de Nederlandse bevolking. De respondenten kregen ook de gelegenheid om hun mening te onderbouwen door reacties te plaatsen bij de stelling.

Uit deze reacties blijkt dat Nederlanders vinden dat de regering naïef is en dat het onrealistisch is om te denken dat je illegaal gokken kunt uitbannen door het invoeren van een uniform belastingtarief en met de legalisering van het gokken an sich. Anderen vergelijken het legaliseren van gokken met de legalisering van wiet en de ‘steun’ aan de tabaksindustrie. Deze Nederlanders wijzen op de (louter) financiële motieven van de overheid. Het openstellen van de Nederlandse gokmarkt levert naar verwachting immers honderden miljoenen euro’s op.
De grootste angst die heerst onder de Nederlandse bevolking, is dat de legalisering van het gokken verslaving in de hand werkt. Het vertrouwen in de mate van controle die de overheid kan uitoefenen op het gokgedrag is zoals gezegd laag. Omdat het makkelijker wordt om online te gokken, zullen er veel meer mensen beginnen met online gokken. Omdat de controle nog steeds ontbreekt, zullen er veel mensen tegen een gokverslaving aanlopen, zo vrezen veel Nederlanders. Deze zorgen zijn eerder ook al geuit door gokverslaving experts.

Meningen over bepalingen uit de nieuwe wet

De regeringspartijen zijn na de nodige discussie overeengekomen dat er een vast belastingtarief komt voor zowel online als offline kansspelen. Dit tarief zal op 29 % komen te liggen. Een groot deel van de respondenten vinden dit fair, omdat een ‘offline’ speler nu geen voordeel heeft ten opzichte van de ‘online speler’. Er is echter ook een groep die vindt dat het heffen van belasting oneerlijk is. Spelers moeten immers wel belasting betalen over winst die ze maken, maar wanneer zij verlies lijden, dan verdampt het geld. Dit is een van de redenen waar de scepsis van een groot deel van de Nederlanders aangaande de nieuwe wet vandaan komt. Men denkt dat spelers niet gaan kiezen voor een Nederlandse (legale) goksite, wanneer zij bijna een derde van hun winst moeten afstaan aan de staat. Het goedkopere, en voor veel mensen dus een aantrekkelijker alternatief, is een illegale site.

In de nieuwe wet is een bepaling opgenomen dat het tarief van de kansspelbelasting na drie jaar aangepast kan worden. Dit zal gebeuren in het geval dat de gokmarkt meer inkomsten zal opleveren dan vooraf gedacht. In dat geval zal het tarief zakken van 29 procent naar 25 procent. Er zijn nauwelijks respondenten die aangeven dat zij geloven dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Hierbij komen we weer terug op de financiële motieven van de overheid: Waarom zouden ze ineens minder belasting gaan heffen als ze met leidende wetgeving de schatkist vol zien stromen?
Voorstanders van het legaliseren van gokken wijzen juist op het positieve effect. In andere landen leidde het legaliseren van gokken juist tot minder criminaliteit en meer gecontroleerd gokken.